زن :دوستت دارم
مرد :منم دوست دارم
زن :ثابتش کن داد بزن تا همه ی دنیا بفهمن
مرد*کنار گوشش زمزمه میکند*دوستت دارم
زن :چرا آروم برام زمزمه میکنی؟
مرد :چون تو همه ی دنیای منی

نوشته شده توسط پرستو در دوشنبه پانزدهم اردیبهشت 1393 ساعت 21:18 موضوع | لينک ثابت


چه حس خوبیه یکی رو داشته باشی.....
حتی وقتی که سرش شلوغه یهو برگرده و بهت بگه:
محض اطلاع حواسم بهت هستا....!!!!!!!

نوشته شده توسط پرستو در چهارشنبه دهم اردیبهشت 1393 ساعت 21:0 موضوع | لينک ثابت


آغوش تو پناهگاه امن و آرامش بخش من است. وجود ناآرام من با عشق تو امنیت را تجربه کرد و دنیای من با حضور تو زیبا شد، بهترینم... 

نوشته شده توسط پرستو در چهارشنبه دهم اردیبهشت 1393 ساعت 20:57 موضوع | لينک ثابت


دوست داشتنی ترین پرانتز دنیا میشود برایم...
دستانت که دور کمرم حلقه میزنند.

نوشته شده توسط پرستو در چهارشنبه دهم اردیبهشت 1393 ساعت 20:54 موضوع | لينک ثابت


سلامتیش

به سلا متی روزی که به عشقم بگم کجایی؟

بگه دارم میام خونه عزیزم...


نوشته شده توسط پرستو در دوشنبه یکم اردیبهشت 1393 ساعت 21:49 موضوع | لينک ثابت


به یادتم ....

انچنان به یادت هستم که حواسم راهرجا هم پرت کنم باز مى افتد پیش تو...!


نوشته شده توسط پرستو در دوشنبه یکم اردیبهشت 1393 ساعت 21:48 موضوع | لينک ثابت


 تُهمت بوده بیخی...!!! 

ﺑـــﻪ ﺑَــﻌﻀﯿــﺎ ﻫَﻢ ﺑــﺎﯾﺪ ﮔُﻔــﺖ:


ﺑِـــﻬﺖ ﮔُـــﻔﺘَـﻦــ ﺁﺩﻡ؟!؟


ﺑِﻬِـــتـــ ﺗُـــﻬﻤَـﺖـ ﺯَﺩَﻥ...ﺑﯿـــﺨﯿــﺎﻝ

 


 ok!

نوشته شده توسط پرستو در یکشنبه سی و یکم فروردین 1393 ساعت 11:13 موضوع | لينک ثابت


ــــه بعضیـــــام باید گفــــت..:


زاخار شمـــا پــــرچمتـــ با (لاس) بالاس.


.  اونجا جای پایین تر از حد ماس..!


ما بالا ســـــرمون خداس..   مثــ شما نیستیم همه جا پلاس..


جـامون اینجــاس..


ته خوشگذرونیمون رفتن بیــــرون --- با مخطابای خــاص..


واسه خودیا نمیـــذاریم کلاس..   فــاک مون سمتــــ لاشیاس..


فـــداییمون واسه هــــرچی خاکی و باصفاس..


خــــودمون خاص---    رفیقامون آس---


دیگه هیچوقت نکن خودتو با ماقیاس...


افتاد؟؟؟؟؟؟؟؟؟


?!0k

نوشته شده توسط پرستو در یکشنبه سی و یکم فروردین 1393 ساعت 11:7 موضوع | لينک ثابت


من  عاشِقِ |دخترونگی| هامم

عـاشـــق ایـــن دنیـــای صــورتیـــم ...

عـاشـــق دغــدغـه های دخـــترونـم ...

سـت کــردن تــاپ و دامنـــام ...

گشـــتن تو صــد تا مـــغازه و خـــرید کـــردن از همـــون اولـــی ...

جــــیغ های بنـــفش از تـــه دلـــ تو تـــرن شـــهربازی ...

چیـــدن لاک های رنــگو وارنـــگم ...

بـــهم ریختـــنشون ...چـــیدنشـــون ... و بـــاز دوبـــاره ...

دورهـــمی هـــام با دخـــترای فـــامیل

 پچ پچ های در گوشـــیمونو یـــهو بلـــندبلـــند خندیدنــامون ...

حـــرفای دخـــترونه و فحشـــای پاستوریزه نثـــآر مخـــاطب خــآص کـــردن ...

کلکســـیون ســـاختن از رژ لبـــای رنـــگـارنگم ...

ســـر گـــذاشتن رو شـــونه ی دوســـتمو های های گـــریه کـــردن ...

لـــوس شـــدنام واســـه بابایـــی ...

قهـــر کــــردنام با |مامان خانـــــوم| ...

گـــریه هـــای از تـــه دلــــم مــــوقع آهنگ گـــوش کـــردن یا رمـــان خوندن ...

دفـــاع هـــای با چنـــگ و دنـــدونم از معـــصومیت و تنهاییـــام ...

مـــن دخــــترونگی هــامو با هیـــچی عـــوض نمیکــــنم ...

نـــه با تمـــاشای فـــوتبال از تـــو ورزشــــگاه ...

نـــه بـــا آزاد بـــودنو گـــشت زدنـــای نصــــفـــِ شبـــآ ...

نـــه بـــا بــی دغدغه سیگـــار کشـــیدن تـــو پیــــاده رو های شـــهرم

نـــه بـــا ... هـــیچیه هــــیچی ...

دنیــــای دخــــترونمو فــــقـط یـــه دخــــتر مــــیتونه لـــمسش کـــنه ...


نوشته شده توسط پرستو در چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 ساعت 12:7 موضوع | لينک ثابت


بهــــم گفـــت : خوب اسمـــي واسه زنـــا انتخـــاب کـــردن ضعيفه..

واقعـــا ضعيفه ...

يه نگـــاهي بهش کـــردموگفـتـــم :

ضعيــــف شمــــايي که با ديدن يــــه دکمــــه باز زن

يا دو تا برآمدگي بدنش دوتا پاهات شــــل مي شــــه

آره عزيزم ديگه نگـــو زن ضعيفـــه


نوشته شده توسط پرستو در چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 ساعت 12:4 موضوع | لينک ثابت


نياي ما دختــــراد

:پر از لاكاي رنگارنگ...رژ لباي پررنگ...گردنبنداي طلايي..نقره اي...انگشتر و جواهرپر از ست كردن دامن با تاپساپورت, ساقاي رنگي رنگيپر از قراراي دخترونهدوره همي...تلفناي 2 ساعته با موضوع مخاطب خاص!!!گريه كردناي يواشكي زير پتوهاي صورتيدفترچه خاطراتقول دادن به همديگه سر فراموش كردناي دوس پسرا!قول دادن به هم و اينكه فردا يه روز جديده!دوردوراي پر شيطنتپاستا خوردن تو كافه ي دنج...اهنگ گوش دادناي نصف شبي تو اتوبانا...با ناراحتي به هم زنگ زدن و چن دقيقه بعداز شوخياي هم خنديدنارايشگاه رفتناي هول هولكي1000بار اين جمله رو تكرار كردن: تو ك اكي ميشي حالا من چيكا كنم؟اس دادناي شبونه: بهت زنگ زد؟ نه؟ گورباباشگپاي 4 -5 تايي دور ميز و نسكافه خوردن،مسخره كردن همديگهكلمه هاي رمزي ك فقط خودمون معنيشو ميدونيمرازايي ك فقط خودمون ازشون خبر داريمدنياي ما پره از لباساي سفيد وتوراي پف پفي و مخاطباي خاصمون...ك شاهزاده سوار بر اسب سفيدمونندنياي ما دخترا پره از احساسات پاك و روياهاي دختروونه
نوشته شده توسط پرستو در چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 ساعت 12:2 موضوع | لينک ثابت


به خودم میبالم ....

منـــــــ یکــ دخترمــــــــــ
از جنســـــ شادیــــــــــــــ
پر از عقشـــــــــــ
پر از شــــــــــــــــــــــور
*
*
*
منــــــ یکـــــ دخترمـــــــــ
از جنســــــــ مهربانیـــــــــ
پر از زیباییــــــــــــــــ
لبریز از خوشحالیـــــــــ*
*
*
منــــ یکــــ دختـــــرم
به دختّــــر بودنمــــ میبالمــــ 


نوشته شده توسط پرستو در چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 ساعت 11:59 موضوع | لينک ثابت


بهترین نصیحت عمرم از پدرم .....

چرا فکر می کنی چون دختری

 

باید همیشه غمگین باشی؟

 

شکست خورده باشی؟!

 

عزیز من!

 

یاد بگیر که تو دختری!

 

یاد بگیر تو کلاس بذاری! تو ناز کنی !

 


اون خیلی بیجا می کنه تورو ناراحت کنه!

 

خیلی بیخود می کنه اشکتو دراره!

 

اصلا برا چی به یه موجود مذکر اجازه می دی

 

شادی زندگیتو ازت بگیره؟!

 

 


این اسمش عشق نیست به خدا!

 

خودتو گول نزن!

 

کسی که عاشق توا،

 

هرگز نمی تونه غمتو ببینه!

 

چه برسه به اینکه خودش عامل غمت باشه!!دختر باش!

 

دخترونه ناز کن!

 

دخترونه فکر کن!

 

دخترونه احساس کن!

 

دخترونه استدلال کن!

 

دخترونه زندگی ک


نوشته شده توسط پرستو در چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 ساعت 11:57 موضوع | لينک ثابت


از خداوند برات چیزی را میخواهم که جز خدا در باور هیچکس نگنجد....

نوشته شده توسط پرستو در سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393 ساعت 22:12 موضوع | لينک ثابت


مثل ساحل آرام باش تا مثل دریا بی قرارت باشند ......

نوشته شده توسط پرستو در سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393 ساعت 22:11 موضوع | لينک ثابت


انقد که فکرشو میکنی دوستت ندارم 

چون اونقد دوستت دارم که نمیتونی فکرشو بکنی.....

نوشته شده توسط پرستو در سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393 ساعت 22:10 موضوع | لينک ثابت


عشقممم دوس ندارم گریه کنی ....

هیچ وقت اشک کسیو که دوست داری درنیار چون ممکنه همراه اشکاش از چشمش بیوفتی...

نوشته شده توسط پرستو در یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 ساعت 12:21 موضوع | لينک ثابت


فاجعه یعنی
آنقدر در تو غرق شده ام
که از تلاقی نگاهم با دیگری
احساس
خیانت می کنم!
عشق یعنی همین!!!

نوشته شده توسط پرستو در یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 ساعت 12:11 موضوع | لينک ثابت


هیچ خوشی "بی تو" کامل نمی شود
حتی اگر محض دلخوش ات بگویم...... خوش گذشت

نوشته شده توسط پرستو در یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 ساعت 12:7 موضوع | لينک ثابت


بعضی ها آنقدرخوبند که ازنبودنشان؛ دل؛ که هیچ.؛ دنیا؛ هم تنګ میشود! دوست دارم.


نوشته شده توسط پرستو در یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 ساعت 12:2 موضوع | لينک ثابت


"اهسته بیادت هستم" نمی شود فریاد زد.... مردم این زمانه بد حسودند.

نوشته شده توسط پرستو در یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 ساعت 11:59 موضوع | لينک ثابت


همیشه گلههههههههههههههه

دنیا مثله بازی گل یا پوچه
با تو گل بی تو پوچه...............

نوشته شده توسط پرستو در یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 ساعت 11:56 موضوع | لينک ثابت


واسه همه ی عشقا این آرزومندم ....

نوشته شده توسط پرستو در یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 ساعت 10:10 موضوع | لينک ثابت


فداشممممم

نوشته شده توسط پرستو در شنبه بیست و سوم فروردین 1393 ساعت 23:0 موضوع | لينک ثابت


هوس کرده ام
که تو باشی
من باشم
وهیچکس نباشد
آنگاه داغترین آغوشها را از تنت
وشیرین ترین بوسه ها را از لبانت
بیرون بکشم
به تلافی تمام روزهایی که میخواهمت ونیستی ...

نوشته شده توسط پرستو در شنبه بیست و سوم فروردین 1393 ساعت 14:0 موضوع | لينک ثابت


بد نیس

هی دور می شوی...
پرهیز می کنی..
کنار می کشی چرا؟
گاهی کمی آلودگی … بد نیست.
آلوده شو به من،
به كسي كه آلوده شد براي تو،
آلوده كن لبانت را با لبانم.
باور كن..

گاهي كمي آلودگي بد نيــست.....!

نوشته شده توسط پرستو در شنبه بیست و سوم فروردین 1393 ساعت 13:59 موضوع | لينک ثابت


همه عاشقانه هایم تویی ....

انتظارت چه زیباست وقتی که لبه جاده ی دل تنگی ایستادم
و تو با شاخه گلی از بهانه های عاشقانه می آیی....

نوشته شده توسط پرستو در جمعه بیست و دوم فروردین 1393 ساعت 21:30 موضوع | لينک ثابت


برای منی ....

راه که می روی عقب می مانم
نه برای اینکه نخواهم باتو همقدم شوم...
میخواهم پا جای پایت بگذارم و مواظبت باشم...
میخواهم ردپایت را هیچ خیابانی در آغوش نکشد..
تو فقط برای منی!!


نوشته شده توسط پرستو در جمعه بیست و دوم فروردین 1393 ساعت 21:24 موضوع | لينک ثابت


سیگارم را بیرون میکشم...
نه برای اینکه کسی از دودش آزرده نشود!
برای اینکه نمیخواهم نمیخواهم
کسی در غم و دود سیگارم شریک شود...

نوشته شده توسط پرستو در دوشنبه هجدهم فروردین 1393 ساعت 14:20 موضوع | لينک ثابت


هر چی صادق تر باشی بیشتر بهت شک میکنن.....

نوشته شده توسط پرستو در دوشنبه هجدهم فروردین 1393 ساعت 14:19 موضوع | لينک ثابت