X
تبلیغات
عکس توبر عکس تومدام در آغوش من است
من  عاشِقِ |دخترونگی| هامم

عـاشـــق ایـــن دنیـــای صــورتیـــم ...

عـاشـــق دغــدغـه های دخـــترونـم ...

سـت کــردن تــاپ و دامنـــام ...

گشـــتن تو صــد تا مـــغازه و خـــرید کـــردن از همـــون اولـــی ...

جــــیغ های بنـــفش از تـــه دلـــ تو تـــرن شـــهربازی ...

چیـــدن لاک های رنــگو وارنـــگم ...

بـــهم ریختـــنشون ...چـــیدنشـــون ... و بـــاز دوبـــاره ...

دورهـــمی هـــام با دخـــترای فـــامیل

 پچ پچ های در گوشـــیمونو یـــهو بلـــندبلـــند خندیدنــامون ...

حـــرفای دخـــترونه و فحشـــای پاستوریزه نثـــآر مخـــاطب خــآص کـــردن ...

کلکســـیون ســـاختن از رژ لبـــای رنـــگـارنگم ...

ســـر گـــذاشتن رو شـــونه ی دوســـتمو های های گـــریه کـــردن ...

لـــوس شـــدنام واســـه بابایـــی ...

قهـــر کــــردنام با |مامان خانـــــوم| ...

گـــریه هـــای از تـــه دلــــم مــــوقع آهنگ گـــوش کـــردن یا رمـــان خوندن ...

دفـــاع هـــای با چنـــگ و دنـــدونم از معـــصومیت و تنهاییـــام ...

مـــن دخــــترونگی هــامو با هیـــچی عـــوض نمیکــــنم ...

نـــه با تمـــاشای فـــوتبال از تـــو ورزشــــگاه ...

نـــه بـــا آزاد بـــودنو گـــشت زدنـــای نصــــفـــِ شبـــآ ...

نـــه بـــا بــی دغدغه سیگـــار کشـــیدن تـــو پیــــاده رو های شـــهرم

نـــه بـــا ... هـــیچیه هــــیچی ...

دنیــــای دخــــترونمو فــــقـط یـــه دخــــتر مــــیتونه لـــمسش کـــنه ...


[ چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 ][ 12:7 توسط پرستو ]


بهــــم گفـــت : خوب اسمـــي واسه زنـــا انتخـــاب کـــردن ضعيفه..

واقعـــا ضعيفه ...

يه نگـــاهي بهش کـــردموگفـتـــم :

ضعيــــف شمــــايي که با ديدن يــــه دکمــــه باز زن

يا دو تا برآمدگي بدنش دوتا پاهات شــــل مي شــــه

آره عزيزم ديگه نگـــو زن ضعيفـــه


[ چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 ][ 12:4 توسط پرستو ]


نياي ما دختــــراد

:پر از لاكاي رنگارنگ...رژ لباي پررنگ...گردنبنداي طلايي..نقره اي...انگشتر و جواهرپر از ست كردن دامن با تاپساپورت, ساقاي رنگي رنگيپر از قراراي دخترونهدوره همي...تلفناي 2 ساعته با موضوع مخاطب خاص!!!گريه كردناي يواشكي زير پتوهاي صورتيدفترچه خاطراتقول دادن به همديگه سر فراموش كردناي دوس پسرا!قول دادن به هم و اينكه فردا يه روز جديده!دوردوراي پر شيطنتپاستا خوردن تو كافه ي دنج...اهنگ گوش دادناي نصف شبي تو اتوبانا...با ناراحتي به هم زنگ زدن و چن دقيقه بعداز شوخياي هم خنديدنارايشگاه رفتناي هول هولكي1000بار اين جمله رو تكرار كردن: تو ك اكي ميشي حالا من چيكا كنم؟اس دادناي شبونه: بهت زنگ زد؟ نه؟ گورباباشگپاي 4 -5 تايي دور ميز و نسكافه خوردن،مسخره كردن همديگهكلمه هاي رمزي ك فقط خودمون معنيشو ميدونيمرازايي ك فقط خودمون ازشون خبر داريمدنياي ما پره از لباساي سفيد وتوراي پف پفي و مخاطباي خاصمون...ك شاهزاده سوار بر اسب سفيدمونندنياي ما دخترا پره از احساسات پاك و روياهاي دختروونه
[ چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 ][ 12:2 توسط پرستو ]


منـــــــ یکــ دخترمــــــــــ
از جنســـــ شادیــــــــــــــ
پر از عقشـــــــــــ
پر از شــــــــــــــــــــــور
*
*
*
منــــــ یکـــــ دخترمـــــــــ
از جنســــــــ مهربانیـــــــــ
پر از زیباییــــــــــــــــ
لبریز از خوشحالیـــــــــ*
*
*
منــــ یکــــ دختـــــرم
به دختّــــر بودنمــــ میبالمــــ 


[ چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 ][ 11:59 توسط پرستو ]


چرا فکر می کنی چون دختری

 

باید همیشه غمگین باشی؟

 

شکست خورده باشی؟!

 

عزیز من!

 

یاد بگیر که تو دختری!

 

یاد بگیر تو کلاس بذاری! تو ناز کنی !

 


اون خیلی بیجا می کنه تورو ناراحت کنه!

 

خیلی بیخود می کنه اشکتو دراره!

 

اصلا برا چی به یه موجود مذکر اجازه می دی

 

شادی زندگیتو ازت بگیره؟!

 

 


این اسمش عشق نیست به خدا!

 

خودتو گول نزن!

 

کسی که عاشق توا،

 

هرگز نمی تونه غمتو ببینه!

 

چه برسه به اینکه خودش عامل غمت باشه!!دختر باش!

 

دخترونه ناز کن!

 

دخترونه فکر کن!

 

دخترونه احساس کن!

 

دخترونه استدلال کن!

 

دخترونه زندگی ک


[ چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 ][ 11:57 توسط پرستو ]


از خداوند برات چیزی را میخواهم که جز خدا در باور هیچکس نگنجد....

[ سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393 ][ 22:12 توسط پرستو ]


مثل ساحل آرام باش تا مثل دریا بی قرارت باشند ......

[ سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393 ][ 22:11 توسط پرستو ]


انقد که فکرشو میکنی دوستت ندارم 

چون اونقد دوستت دارم که نمیتونی فکرشو بکنی.....

[ سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393 ][ 22:10 توسط پرستو ]


هیچ وقت اشک کسیو که دوست داری درنیار چون ممکنه همراه اشکاش از چشمش بیوفتی...

[ یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 ][ 12:21 توسط پرستو ]


فاجعه یعنی
آنقدر در تو غرق شده ام
که از تلاقی نگاهم با دیگری
احساس
خیانت می کنم!
عشق یعنی همین!!!

[ یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 ][ 12:11 توسط پرستو ]


هیچ خوشی "بی تو" کامل نمی شود
حتی اگر محض دلخوش ات بگویم...... خوش گذشت
[ یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 ][ 12:7 توسط پرستو ]


بعضی ها آنقدرخوبند که ازنبودنشان؛ دل؛ که هیچ.؛ دنیا؛ هم تنګ میشود! دوست دارم.


[ یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 ][ 12:2 توسط پرستو ]


"اهسته بیادت هستم" نمی شود فریاد زد.... مردم این زمانه بد حسودند.

[ یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 ][ 11:59 توسط پرستو ]


دنیا مثله بازی گل یا پوچه
با تو گل بی تو پوچه...............

[ یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 ][ 11:56 توسط پرستو ]


واسه همه ی عشقا این آرزومندم ....

[ یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 ][ 10:10 توسط پرستو ]


[ شنبه بیست و سوم فروردین 1393 ][ 23:0 توسط پرستو ]


هوس کرده ام
که تو باشی
من باشم
وهیچکس نباشد
آنگاه داغترین آغوشها را از تنت
وشیرین ترین بوسه ها را از لبانت
بیرون بکشم
به تلافی تمام روزهایی که میخواهمت ونیستی ...

[ شنبه بیست و سوم فروردین 1393 ][ 14:0 توسط پرستو ]


هی دور می شوی...
پرهیز می کنی..
کنار می کشی چرا؟
گاهی کمی آلودگی … بد نیست.
آلوده شو به من،
به كسي كه آلوده شد براي تو،
آلوده كن لبانت را با لبانم.
باور كن..

گاهي كمي آلودگي بد نيــست.....!

[ شنبه بیست و سوم فروردین 1393 ][ 13:59 توسط پرستو ]


انتظارت چه زیباست وقتی که لبه جاده ی دل تنگی ایستادم
و تو با شاخه گلی از بهانه های عاشقانه می آیی....

[ جمعه بیست و دوم فروردین 1393 ][ 21:30 توسط پرستو ]


راه که می روی عقب می مانم
نه برای اینکه نخواهم باتو همقدم شوم...
میخواهم پا جای پایت بگذارم و مواظبت باشم...
میخواهم ردپایت را هیچ خیابانی در آغوش نکشد..
تو فقط برای منی!!


[ جمعه بیست و دوم فروردین 1393 ][ 21:24 توسط پرستو ]


سیگارم را بیرون میکشم...
نه برای اینکه کسی از دودش آزرده نشود!
برای اینکه نمیخواهم نمیخواهم
کسی در غم و دود سیگارم شریک شود...

[ دوشنبه هجدهم فروردین 1393 ][ 14:20 توسط پرستو ]


هر چی صادق تر باشی بیشتر بهت شک میکنن.....

[ دوشنبه هجدهم فروردین 1393 ][ 14:19 توسط پرستو ]


گریه
 
شاید زبان ضعف باشد

شاید کودکانه،

 
شاید بی غرور

اما هروقت گونه هایم خیس میشود،

 
می فهمم

نه ضعیفم،نه کودکم ،

 

بلکه پر از احساسم

[ دوشنبه یازدهم فروردین 1393 ][ 22:45 توسط پرستو ]


 

چه حس قشنگیه وقتی میشی مَحرمِ دل یکی ..

یکی که بهش اعتماد داری ..

بهت اعتماد داره ..

از دلتنگی هاش برات میگه ..

از دلتنگی هات براش میگی ..

آروم میشه ..

آروم میشی ..

حسی که هیچ وقت به تنفر تبدیل نمیشه ..

این حس مثل قطره های بارون پاکه

[ دوشنبه یازدهم فروردین 1393 ][ 22:42 توسط پرستو ]


 

دخـــتـــر جـــون

وقــتــی کــه نــاراحــتــی

وقـتــی کــه خـیـلـی غــم داری

وقــتــی کــه داری گــــریــــه مــیـکــنــی

شــایــد یـه پـسـر نـتـونــه پــا بــه پــات

اشــک بـریــزه و بـاهـات گـریـه کـنـه

ولــی بـه جـاش انـقـدر بـاهـات شـوخـی مـیـکـنـــه

انــقــدر ســر بــه ســـرت مـــیــــذاره

تـا جـایـی کـه بــیـن گــریـه هـاتــــــ بـخـنــدونـتــت

نــکـنــه این کـارشــو

                        بـه پــای بـی احـسـاسـیـش بـذاریــا

[ دوشنبه یازدهم فروردین 1393 ][ 22:39 توسط پرستو ]


 

در مردها حسی هست که اسمشو میذارن

 "
ﻏﯿرﺕ"

ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤوﻥ ﺣال  ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﻣﯿﮕن

"ﺣﺴﺎﺩﺕ"

ﺍﻣﺎ ﻣن  ﺑﻪ ﻫرﺩﻭﺷوﻥ ﻣﯿﮕم

"ﻋﺸق"

.ﺗﺎ ﻋﺎﺷق ﻧﺒﺎﺷﯽ :ﻧﻪ ﻏﯿرﺗﯽ ﻣﯿﺸﯽ ﻧﻪﺣﺴوﺩ!!!

[ دوشنبه یازدهم فروردین 1393 ][ 22:37 توسط پرستو ]


ﻫﻰ ﺩﺧﺘﺮ


ﺑﻴﺎ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻢ ﺭﺍﺯﻯ ﺭﺍ ﺑﮕﻮﻳﻢ
ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ !

ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺭﺍ ﻳﺎﺩ نگرفتند !

 

ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ

خوب دعوا میکنند !

ﻓﻘﻂ ﺑﻠﺪﻧﺪ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ خراب ﮐﻨﻨﺪ !

 

ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺍﺷﮏ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ !

ﻣﻰ ﺗﺮﺳﻨﺪ ﻣﺮﺩﻳﺸﺎﻥ ﺯﻳﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﺮﻭﺩ!!!

 

ﻣﻰ ﺷﻨﻮﻯ ??

 

ﺗﻪ ﺻﺪﺍﻳﺶ ،ﮔﺮﻳﻪ ﺍﻯ ﺑﻰ ﺻﺪﺍﺳﺖ که ﺑﺎ ﻳﮏ ﺍﻏﻮﺵ ﺳﺎﺩﻩ ، ﻗﻠﺐ ﻫﺮ ﻣﺮﺩﻯ ﺭﺍ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺑﺪﺳﺖ ﺍﻭﺭﺩ .

 

ﻧﮕﺎﻫﺶﮐﻦ ???

ﻭﻗﺘﻰ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ

ﻭﻗﺘﻰ ﻣﺮﻳﺾ ﺍﺳﺖ

 

ﻭﻟﻰ ﺩﻟﺴﻮﺯﻯ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﻧﻴﺴﺖ .!!!

ﭘﺪﺭﺕ ﻭﻗﺘﻰ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﭘﻴﺮ ﺍﺳﺖ !!

 

ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﺍﺯ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻰ

 

ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﺟﺮ ﺯﻧﻰ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ

 

ﺑﻰ ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺪ

 

ﺣﺮﻑ ﺑﺪ ﻣﻴﺰﻧﻨﺪ

 

ﺑﺎﺯﻯ ﺑﻠﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ

 

ﺍﻧﻬﺎ ﺗﻘﺼﻴﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ

 

ﮐﺴﻰ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻧﺎﺯ ﻧﮑﺮﺩﻩ

 

ﮔﻞ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎﻳﺶ ﻧﺰﺩﻩ

 

ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺭﺍ ﻧﺒﻮﺳﻴﺪﻩ

 

ﺍﻭ ﺑﺠﺎﻯ ﺑﻮﺳﻪ ﺳﻴﻠﻰ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻳﺎﺩﺵ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻣﺮﺩ

 

ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻮﻯ ﺑﺎﺷﺪ

 

ﺩﺧﺘﺮﮎ ...

 

ﭘﺴﺮﻫﺎیی هستند نمیشکنند

 

ﻣﮕﺮ ...

ﺑﺪﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﮐﻰ ...

[ دوشنبه یازدهم فروردین 1393 ][ 22:32 توسط پرستو ]


دستاشو مشت کرده بود...

پرسیدم توی مشتت چیه؟

گفت:خودت نگاه کن!

دستاشو گرفتم و اروم باز کردم توی دستاش چیزی نبود!!!

گفتم چیزی نیست که...؟

دستامو که توی دستاش بود فشرد و گفت: نبود...ولی حالا هست!!

دستام گرم شدن و اون لبخند زد!

 

همه در باران تند تند راه می روند!

این منم که می ایستم و با چشم هایم به تــــ❤ــو فکر میکنم...

 

طعم اولین هم اغوشی با تو را

در بهشت هم نمیتوانم تجربه کنم...

زمین به کنار!!

 

 

می خواهم...

اونقدر خودخواهانه بغلت کنم

که جای ضربان قلبم روی تنت بمونه…

 

 

[ دوشنبه چهارم فروردین 1393 ][ 16:22 توسط پرستو ]


بعضی وقتا خداحافظ یعنی:

نزار برم...

یعنی برم گردون...

سفت بغلم کن...

سرمو بزار رو سینت و بگو...

خداحافظو زهرمار

بیخود کردی میگی خداحافظ

مگه دسته خودته؟؟؟

مگه میزارم بری؟؟؟

[ دوشنبه چهارم فروردین 1393 ][ 16:11 توسط پرستو ]


بـِﮧ بَعضــیـآم بـآیَـנ گُـفـتــــ :

ﺭَﻓﺘـے ؟

ـِﮧ سَلامتـــــ

ﻓَﻘَـﻂ ﺍَﺯ ﮐِﻨــآﺭ ﺑُـﺮﻭ ﻗﺎﻃـے ﺁכﻣآ ﻧَﺸــے !!!

 

حـــــــــــــس من نابـــــــــــــــ بـــــــــــــــود


 اما طــــــــــرفـــــــــ 

 

گــــــــاو بــــــــود

 

 

باید به بعضیا گفت

 

ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﻴﺰﻧﻢ ، ﺳﺮ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺪﻩ

 

ﺻﺪﺍﻯ ﺯﻧﮕﻮﻟﺖ ﺭﻭ ﻣﺨﻪ..)))))

 

ب بعضیا باید بگی:


نون و نمک ک با هم خوردیم سیرت نکرد ؟


ک داری پشت سرم گه میخوری

 

 

[ دوشنبه چهارم فروردین 1393 ][ 14:58 توسط پرستو ]