زن :دوستت دارم
مرد :منم دوست دارم
زن :ثابتش کن داد بزن تا همه ی دنیا بفهمن
مرد*کنار گوشش زمزمه میکند*دوستت دارم
زن :چرا آروم برام زمزمه میکنی؟
مرد :چون تو همه ی دنیای منی
[ دوشنبه پانزدهم اردیبهشت 1393 ][ 21:18 توسط پرستو ]


چه حس خوبیه یکی رو داشته باشی.....
حتی وقتی که سرش شلوغه یهو برگرده و بهت بگه:
محض اطلاع حواسم بهت هستا....!!!!!!!

[ چهارشنبه دهم اردیبهشت 1393 ][ 21:0 توسط پرستو ]


آغوش تو پناهگاه امن و آرامش بخش من است. وجود ناآرام من با عشق تو امنیت را تجربه کرد و دنیای من با حضور تو زیبا شد، بهترینم... 

[ چهارشنبه دهم اردیبهشت 1393 ][ 20:57 توسط پرستو ]


دوست داشتنی ترین پرانتز دنیا میشود برایم...
دستانت که دور کمرم حلقه میزنند.

[ چهارشنبه دهم اردیبهشت 1393 ][ 20:54 توسط پرستو ]


به سلا متی روزی که به عشقم بگم کجایی؟

بگه دارم میام خونه عزیزم...


[ دوشنبه یکم اردیبهشت 1393 ][ 21:49 توسط پرستو ]


انچنان به یادت هستم که حواسم راهرجا هم پرت کنم باز مى افتد پیش تو...!


[ دوشنبه یکم اردیبهشت 1393 ][ 21:48 توسط پرستو ]


 تُهمت بوده بیخی...!!! 

ﺑـــﻪ ﺑَــﻌﻀﯿــﺎ ﻫَﻢ ﺑــﺎﯾﺪ ﮔُﻔــﺖ:


ﺑِـــﻬﺖ ﮔُـــﻔﺘَـﻦــ ﺁﺩﻡ؟!؟


ﺑِﻬِـــتـــ ﺗُـــﻬﻤَـﺖـ ﺯَﺩَﻥ...ﺑﯿـــﺨﯿــﺎﻝ

 


 ok!

[ یکشنبه سی و یکم فروردین 1393 ][ 11:13 توسط پرستو ]


ــــه بعضیـــــام باید گفــــت..:


زاخار شمـــا پــــرچمتـــ با (لاس) بالاس.


.  اونجا جای پایین تر از حد ماس..!


ما بالا ســـــرمون خداس..   مثــ شما نیستیم همه جا پلاس..


جـامون اینجــاس..


ته خوشگذرونیمون رفتن بیــــرون --- با مخطابای خــاص..


واسه خودیا نمیـــذاریم کلاس..   فــاک مون سمتــــ لاشیاس..


فـــداییمون واسه هــــرچی خاکی و باصفاس..


خــــودمون خاص---    رفیقامون آس---


دیگه هیچوقت نکن خودتو با ماقیاس...


افتاد؟؟؟؟؟؟؟؟؟


?!0k

[ یکشنبه سی و یکم فروردین 1393 ][ 11:7 توسط پرستو ]


من  عاشِقِ |دخترونگی| هامم

عـاشـــق ایـــن دنیـــای صــورتیـــم ...

عـاشـــق دغــدغـه های دخـــترونـم ...

سـت کــردن تــاپ و دامنـــام ...

گشـــتن تو صــد تا مـــغازه و خـــرید کـــردن از همـــون اولـــی ...

جــــیغ های بنـــفش از تـــه دلـــ تو تـــرن شـــهربازی ...

چیـــدن لاک های رنــگو وارنـــگم ...

بـــهم ریختـــنشون ...چـــیدنشـــون ... و بـــاز دوبـــاره ...

دورهـــمی هـــام با دخـــترای فـــامیل

 پچ پچ های در گوشـــیمونو یـــهو بلـــندبلـــند خندیدنــامون ...

حـــرفای دخـــترونه و فحشـــای پاستوریزه نثـــآر مخـــاطب خــآص کـــردن ...

کلکســـیون ســـاختن از رژ لبـــای رنـــگـارنگم ...

ســـر گـــذاشتن رو شـــونه ی دوســـتمو های های گـــریه کـــردن ...

لـــوس شـــدنام واســـه بابایـــی ...

قهـــر کــــردنام با |مامان خانـــــوم| ...

گـــریه هـــای از تـــه دلــــم مــــوقع آهنگ گـــوش کـــردن یا رمـــان خوندن ...

دفـــاع هـــای با چنـــگ و دنـــدونم از معـــصومیت و تنهاییـــام ...

مـــن دخــــترونگی هــامو با هیـــچی عـــوض نمیکــــنم ...

نـــه با تمـــاشای فـــوتبال از تـــو ورزشــــگاه ...

نـــه بـــا آزاد بـــودنو گـــشت زدنـــای نصــــفـــِ شبـــآ ...

نـــه بـــا بــی دغدغه سیگـــار کشـــیدن تـــو پیــــاده رو های شـــهرم

نـــه بـــا ... هـــیچیه هــــیچی ...

دنیــــای دخــــترونمو فــــقـط یـــه دخــــتر مــــیتونه لـــمسش کـــنه ...


[ چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 ][ 12:7 توسط پرستو ]


بهــــم گفـــت : خوب اسمـــي واسه زنـــا انتخـــاب کـــردن ضعيفه..

واقعـــا ضعيفه ...

يه نگـــاهي بهش کـــردموگفـتـــم :

ضعيــــف شمــــايي که با ديدن يــــه دکمــــه باز زن

يا دو تا برآمدگي بدنش دوتا پاهات شــــل مي شــــه

آره عزيزم ديگه نگـــو زن ضعيفـــه


[ چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 ][ 12:4 توسط پرستو ]


نياي ما دختــــراد

:پر از لاكاي رنگارنگ...رژ لباي پررنگ...گردنبنداي طلايي..نقره اي...انگشتر و جواهرپر از ست كردن دامن با تاپساپورت, ساقاي رنگي رنگيپر از قراراي دخترونهدوره همي...تلفناي 2 ساعته با موضوع مخاطب خاص!!!گريه كردناي يواشكي زير پتوهاي صورتيدفترچه خاطراتقول دادن به همديگه سر فراموش كردناي دوس پسرا!قول دادن به هم و اينكه فردا يه روز جديده!دوردوراي پر شيطنتپاستا خوردن تو كافه ي دنج...اهنگ گوش دادناي نصف شبي تو اتوبانا...با ناراحتي به هم زنگ زدن و چن دقيقه بعداز شوخياي هم خنديدنارايشگاه رفتناي هول هولكي1000بار اين جمله رو تكرار كردن: تو ك اكي ميشي حالا من چيكا كنم؟اس دادناي شبونه: بهت زنگ زد؟ نه؟ گورباباشگپاي 4 -5 تايي دور ميز و نسكافه خوردن،مسخره كردن همديگهكلمه هاي رمزي ك فقط خودمون معنيشو ميدونيمرازايي ك فقط خودمون ازشون خبر داريمدنياي ما پره از لباساي سفيد وتوراي پف پفي و مخاطباي خاصمون...ك شاهزاده سوار بر اسب سفيدمونندنياي ما دخترا پره از احساسات پاك و روياهاي دختروونه
[ چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 ][ 12:2 توسط پرستو ]


منـــــــ یکــ دخترمــــــــــ
از جنســـــ شادیــــــــــــــ
پر از عقشـــــــــــ
پر از شــــــــــــــــــــــور
*
*
*
منــــــ یکـــــ دخترمـــــــــ
از جنســــــــ مهربانیـــــــــ
پر از زیباییــــــــــــــــ
لبریز از خوشحالیـــــــــ*
*
*
منــــ یکــــ دختـــــرم
به دختّــــر بودنمــــ میبالمــــ 


[ چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 ][ 11:59 توسط پرستو ]


چرا فکر می کنی چون دختری

 

باید همیشه غمگین باشی؟

 

شکست خورده باشی؟!

 

عزیز من!

 

یاد بگیر که تو دختری!

 

یاد بگیر تو کلاس بذاری! تو ناز کنی !

 


اون خیلی بیجا می کنه تورو ناراحت کنه!

 

خیلی بیخود می کنه اشکتو دراره!

 

اصلا برا چی به یه موجود مذکر اجازه می دی

 

شادی زندگیتو ازت بگیره؟!

 

 


این اسمش عشق نیست به خدا!

 

خودتو گول نزن!

 

کسی که عاشق توا،

 

هرگز نمی تونه غمتو ببینه!

 

چه برسه به اینکه خودش عامل غمت باشه!!دختر باش!

 

دخترونه ناز کن!

 

دخترونه فکر کن!

 

دخترونه احساس کن!

 

دخترونه استدلال کن!

 

دخترونه زندگی ک


[ چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 ][ 11:57 توسط پرستو ]


از خداوند برات چیزی را میخواهم که جز خدا در باور هیچکس نگنجد....

[ سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393 ][ 22:12 توسط پرستو ]


مثل ساحل آرام باش تا مثل دریا بی قرارت باشند ......

[ سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393 ][ 22:11 توسط پرستو ]


انقد که فکرشو میکنی دوستت ندارم 

چون اونقد دوستت دارم که نمیتونی فکرشو بکنی.....

[ سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393 ][ 22:10 توسط پرستو ]


هیچ وقت اشک کسیو که دوست داری درنیار چون ممکنه همراه اشکاش از چشمش بیوفتی...

[ یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 ][ 12:21 توسط پرستو ]


فاجعه یعنی
آنقدر در تو غرق شده ام
که از تلاقی نگاهم با دیگری
احساس
خیانت می کنم!
عشق یعنی همین!!!

[ یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 ][ 12:11 توسط پرستو ]


هیچ خوشی "بی تو" کامل نمی شود
حتی اگر محض دلخوش ات بگویم...... خوش گذشت
[ یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 ][ 12:7 توسط پرستو ]


بعضی ها آنقدرخوبند که ازنبودنشان؛ دل؛ که هیچ.؛ دنیا؛ هم تنګ میشود! دوست دارم.


[ یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 ][ 12:2 توسط پرستو ]


"اهسته بیادت هستم" نمی شود فریاد زد.... مردم این زمانه بد حسودند.

[ یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 ][ 11:59 توسط پرستو ]


دنیا مثله بازی گل یا پوچه
با تو گل بی تو پوچه...............

[ یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 ][ 11:56 توسط پرستو ]


واسه همه ی عشقا این آرزومندم ....

[ یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 ][ 10:10 توسط پرستو ]


[ شنبه بیست و سوم فروردین 1393 ][ 23:0 توسط پرستو ]


هوس کرده ام
که تو باشی
من باشم
وهیچکس نباشد
آنگاه داغترین آغوشها را از تنت
وشیرین ترین بوسه ها را از لبانت
بیرون بکشم
به تلافی تمام روزهایی که میخواهمت ونیستی ...

[ شنبه بیست و سوم فروردین 1393 ][ 14:0 توسط پرستو ]


هی دور می شوی...
پرهیز می کنی..
کنار می کشی چرا؟
گاهی کمی آلودگی … بد نیست.
آلوده شو به من،
به كسي كه آلوده شد براي تو،
آلوده كن لبانت را با لبانم.
باور كن..

گاهي كمي آلودگي بد نيــست.....!

[ شنبه بیست و سوم فروردین 1393 ][ 13:59 توسط پرستو ]


انتظارت چه زیباست وقتی که لبه جاده ی دل تنگی ایستادم
و تو با شاخه گلی از بهانه های عاشقانه می آیی....

[ جمعه بیست و دوم فروردین 1393 ][ 21:30 توسط پرستو ]


راه که می روی عقب می مانم
نه برای اینکه نخواهم باتو همقدم شوم...
میخواهم پا جای پایت بگذارم و مواظبت باشم...
میخواهم ردپایت را هیچ خیابانی در آغوش نکشد..
تو فقط برای منی!!


[ جمعه بیست و دوم فروردین 1393 ][ 21:24 توسط پرستو ]


سیگارم را بیرون میکشم...
نه برای اینکه کسی از دودش آزرده نشود!
برای اینکه نمیخواهم نمیخواهم
کسی در غم و دود سیگارم شریک شود...

[ دوشنبه هجدهم فروردین 1393 ][ 14:20 توسط پرستو ]


هر چی صادق تر باشی بیشتر بهت شک میکنن.....

[ دوشنبه هجدهم فروردین 1393 ][ 14:19 توسط پرستو ]